Alex Seifert

Het gaat er niet om waarnaar je kijkt - maar om wat je ziet. Henry David Thoreau