Magdalena Martin Photography

Vaak openbaart de ware aard van een ogenblik zich pas wanneer het een herinnering is geworden.